16 Nisan 2012 Pazartesi

Lorelei Diyor ki: İlişkinizde elementlerin rolü


Bir ilişkide iki insanın hangi burçta olduğu kadar doğum haritalarındaki elementler ve niteliklerde çok önemli, çünkü iki insan arasındaki temel kimyayı gösterirler.
Elementlerle ilgili bazı temel şeyleri bilmekte fayda vardır.  Ateş koç, aslan ve yaydır. Toprak boğa, başak ve oğlaktır. Su yengeç, akrep ve balıktır. Hava ikizler, terazi ve kovadır.
Doğum haritasında ateş burçları fazla olan biri genellikle geleceğe odaklanır ve herhangi bir şeyin ileride olabilecek haline bakar.
Toprak insanı ‘şimdi ve burada’dır. Her şeyi siyah-beyaz ve gerçekçi bir şekilde görür.
Su insanı geçmişe yönelir. Duygusal tarihiyle, hatırladığı duygularla ilgilidir.
Hava insanı geçmiş-gelecek-şimdi arasında hareket edebilir, günlük faturalarla da ruhun derinlikleriyle de meşgul olabilir.
Bunlar tek başına doğum haritalarındaki element dağılımını gösterir. Ama iki kişinin doğum haritaları karşılaştırıldığında ortaya çıkan karşılaştırma haritası da önemlidir. Çünkü iki insanın haritalarının ortak noktalarından oluşan karşılaştırma haritasında bambaşka bir element dağılımı ortaya çıkabilir.
İlişkide tarafların birbirlerinin elementlerine nasıl yanıt verdiklerine bakmak her zaman çok ilginçtir. Örneğin birinin su elementi azken diğerinin çoksa, su elementi az olan kendini dengelemek için bir şekilde diğerini çeker. Ya da biri ateş diğeri toprak insanıysalar ve biri ileri bakarken diğeri şimdi ve burada yaşıyorsa, bu ikisi birbirlerini dengeleyerek uyumu yakalayabilirler veya tersine çatışma da çıkabilir.
Bazen taraflardan birinin doğum haritasında veya karşılaştırma haritasında bir element çok fazla vurgulanabilir veya hiç olmayabilir.
İlişki açısından element ve nitelik dağılımına bir bakarsak:
Ateş fazlalığı: Eğer çiftlerden birinin doğum haritasında veya çiftin karşılaştırma haritasında ateş fazlalığı varsa tutkulu bir çift söz konusudur. Hareketli, dürtüsel, drama dolu bir yaşamları vardır. Oturup düşünmektense hemen harekete geçerler çünkü geleceğe odaklıdırlar. Sürekli ne olacağını düşünürler ve hareket ederler. Böyle bir çift enerjilerini sağlıklı bir şekilde kanalize etmeli, aksi halde kendilerini veya birbirlerini yakabilirler.
Toprak fazlalığı: Eğer kişisel doğum haritasında veya karşılaştırma haritasında toprak elementi baskınsa somut, katı, sağlam bir yapı vardır. Bu çiftler, şimdiki anla ve somut bir şeyi yapmakla meşguldürler. Çalışarak ustalaşan ve yöneten insanlardır. Bu kadar fazla toprak onları pratik konularla çok fazla meşgul olmaya ve düşünmeye yani işkolikliğe itebilir ki bu da risk alma potansiyelini, tutkuyu, yaratıcılığı öldürebilir.
Hava fazlalığı: Bir şeyi alıp daha yüksek seviyelere taşımak, daha yüksek seviyeye çıkarmak söz konusudur. Fikirleri, prensipleri, ülküleri paylaşmaktan ve tartışmaktan hoşlanan insanlardır. Neyi tartıştıkları ve neyi konuştukları eğitim düzeylerine göre değişir ama alışveriş boyutu zihinseldir. Duyguları hakkında da konuşabilirler ama duygusal bir şekilde değil.Bu çiftler, duygusal yönleriyle de ilgilenmeliler.
Su fazlalığı: Bu insanlar kişisel sınırları konusunda dikkatli olmalıdırlar çünkü çok fazla kaynaşırlar ve kimin nerede başlayıp nerede bittiğini bilemezler. Bu yüzden birinin en küçük bir duygusal değişimi, diğerini de etkiler. Aşırı hassastırlar,her an tutunmak ihtiyacı hissedebilirler. Duygusal anlamda hayaller ve hoş paylaşımlar olsa da, duygusal bağımlılık söz konusudur. İlişkide kimlik tanımı ve sınırları belirleme konusuna dikkat edilmelidir.
Bir doğum haritasında veya karşılaştırma haritasında ilişki açısından önemli bir diğer nokta, herhangi bir elementin hiç bulunmamasıdır. Bu durumda:
Ateş yokluğu, ilişkide heyecanın, aktivitenin ve dinamizmin eksikliğini gösterebilir. Ateş evleri olan birinci, beşinci ve dokuzuncu evlerde gezegenlerin olması eksikliği telafi edebilir.
Toprak yokluğu, ilişkinin kök salmamasını ya da somutlaşmamasını işaret edebilir. Toprak evleri olan ikinci, altıncı ve onuncu evlerde gezegen yerleşimi varsa eksikliği giderebilir.
Hava yokluğu, zihinsel olarak ilişkinin heyecan verici olmaması demek olabilir. Hava evlerinde yani üçüncü, yedinci ve on birinci evlerde gezegenlerin varlığı eksikliği doldurabilir.
Su yokluğu, duyguların işin içine katılmadığı ya da çiftin birbirlerine karşı duyarlı olmadıkları anlamına gelebilir. Su evlerinde yani dördüncü, sekizinci ve on ikinci evlerde gezegen yerleşimi eksikliği giderebilir.
Nitelikler açısından şunlar söylenebilir: 
Öncü burçlar (koç, yengeç, terazi ve oğlak) fazlaysa, bu çift kendi arasında da rekabet yaşar ve dolayısıyla bir şeyden bir şeye rekabetle atlarlar. İlişki aşırı bir şekilde hareket odaklıdır. Başlatma ve inisiyatif alma temaları vardır. Bu yüzden böyle bir çifte başladıklarını bitirmeleri, neyle ilgileniyorlarsa o ilgiyi sürdürmeleri tavsiye edilebilir.
Sabit burçlar (boğa, aslan, akrep ve kova) çoksa, dinamik olmak, ilişkiye biraz hareket katmak sorunu olabilir. Bir arada rahattırlar ama bu durum giderek sıkıcı olabilir. Birbirlerine karşı inatçı olabilirler. Pratik konularla uğraşmaktan yorulabilirler ki bu da ilişkinin heyecanını tüketebilir. Bu durumda ilişkiye dinamizm katmazlarsa ilişki tıkanabilir.
Değişken burçlar (ikizler, başak, yay ve balık)çoksa, taahhütte bulunmak, karara varmak, bir çift olarak bir arada kalmak konusu güçlenir. İlişkiyi bir çaba harcayacak kadar gerçek bulmazlar, “nasılsa her şey değişecek, hiçbir şey kalıcı değil, niye çaba harcayalım” diye düşünürler. Bu durumda bir şeye tutunmaları, onu gerçek hale getirmeleri tavsiye edilebilir.
Tüm ilişkileriniz mutlulukla dolu olsun…
LORELEİ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Sen Ne Dersin?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...